Oktatásra vonatkozó adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja …………………………………………………………………
 2. Az adatkezelő adatai ………………………………………………………………………………….

2.1 Adatvédelmi adminisztrációs munkatárs ……………………………………………………..

 1. Fogalom meghatározások …………………………………………………………………………..
 2. A kezelt személyes adatok köre …………………………………………………………………..

4.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok ……………………………………..

4.2 Technikai adatok……………………………………………………………………………………….

4.3 Hírlevélhez kapcsolódó adatok …………………………………………………………………..

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje ……………………………..
 2. Általános adatkezelési irányelvek …………………………………………………………………
 3. Az adatok fizikai tárolási helyei …………………………………………………………………….
 4. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre ……………………….
 5. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei …………………………………………………

9.1 Tájékoztatáshoz való jog ……………………………………………………………………………

9.2 Az érintett hozzáféréshez való joga ……………………………………………………………..

9.3 Helyesbítés joga………………………………………………………………………………………..

9.4 Törléshez való jog ……………………………………………………………………………………..

9.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog ……………………………………………………….

9.6 Adathordozáshoz való jog ………………………………………………………………………….

9.7 Tiltakozás joga ………………………………………………………………………………………….

9.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást …………..

9.9 Visszavonás joga ………………………………………………………………………………………

9.10 Bírósághoz fordulás joga ………………………………………………………………………….

9.11 Adatvédelmi hatósági eljárás………………………………………………………………………

 

 

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

 

Adatkezelő székhelyén: 1033 Budapest Szentendrei út 22. 3. em. 14., valamint a vállalkozás telephelyein: XIV., Budapest Ajtósi Dürer sor 5., félemelet 2 a továbbiakban adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

Adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.gyogytornaszda.hu/adatvedelem címen.!!

 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató  megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg az info@gyogytornaszda.hu e-mail címen nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő  ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő  a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 

 

 1. Az adatkezelő adatai:

 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a z info@gyogytornaszda.hu elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Név: Rajnay Katalin e.v.

Székhely:  1033 Budapest Szentendrei út 22. 3. em. 14.,

Telephelyek: XIV., Budapest Ajtósi Dürer sor 5., félemelet 2.

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság

Adószám:  65988767-1-41

Telefonszám:  06-30-176-2608

E-mail: info@gyogytornaszda.hu

 

2.1 Adatvédelmi adminisztrációs munkatárs

Név: Rajnay Katalin                                               Név: Horváth Borbála

Telefonszám: 06702981873                                 Telefonszám: 06302483805

E-mail: rajnaykata@gmail.com                            E-mail: merabori@freemail.hu

 

 1. Fogalom meghatározások
 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
 • Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
 • Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
 • Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel.
 • Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok: www.gyogytornaszdal.hu és a honlapokhoz tartozó social media ( Facebook: Gyógytornászda, Instagram: Gyógytornászda)felületek.
 • Szolgáltatás(ok): Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, nyereményjátékokon való részvétel, Adatkezelő által megjelenített álláshirdetések, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások.
 • Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja adatait.
 • Munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
 • Potenciális munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett pozícióra jelentkezik.
 • Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
 • Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
 • Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

 

Az adatszerzés folyamatai

 1. Regisztrációs vagy bejelentkezési folyamat első lépéseként, a képzésre jelentkező hallgató, részvételi szándékát e-mailben jelzi telefonszámának megadásával
 2. A MESZK/ÁEEK kreditpontok jóváírásához szükséges előírásai alapján, e-mail címére a titkosított TUTANOTA rendszerből, egy válasz e-mailben, a hallgató számára egyedileg biztosított jelszóval elfogadást küldünk, amelyhez csatoljuk a képzési pontok jóváírásához szükséges személyi adatokat bekérő jelentkezési lapunkat.

 

 1. E-mail rendszeren keresztül:

A www.gyogytornaszda.hu honlapon megjelenített e-mail címeket, a Tutanota e-mailezési rendszer rögzíti, amely titkosítási funkcióval rendelkezik. Így a megkeresés/ bejelentkezés alkalmától, a Páciens adatait bizalmasan kezeljük.

(A Tutanota titkosítási funkciójának használatához telefonszám, vagy egy eltérő e-mail cím megadása szükséges.)

 

 1. A kezelt személyes adatok köre
4.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Adat

 

 

 

Cél

Név Azonosítás, a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően
Lakcím Azonosítás, a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően
E-mail cím Kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás
Telefonszám Kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás
Születési név: MESZK/ÁEEK kreditpontok jóváírása
Születési hely: MESZK/ÁEEK kreditpontok jóváírása
Születési idő: MESZK/ÁEEK kreditpontok jóváírása
Anyja neve: MESZK/ÁEEK kreditpontok jóváírása
Működési nyilvántartási szám, annak hiányában alapnyilvántartási szám: MESZK/ÁEEK kreditpontok jóváírása
Szakképesítés: MESZK/ÁEEK kreditpontok jóváírása

 

 

4.3 Hírlevélhez kapcsolódó adatok Adat Cél
Név Azonosítás, a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően
E-mail cím Kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás
Telefonszám Kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
Név Azonosítás a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően
Lakcím Azonosítás a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően
E-mail cím Kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás önkéntes hozzájárulás visszavonásig
Telefonszám Kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás önkéntes hozzájárulás visszavonásig
Születési név MESZK/ÁEEK kreditpontok jóváírása 63/2011. (XI.29.) NEFMI Rendelet 63/2011. (XI.29.) NEFMI Rendeletnek megfelelően
Születési hely MESZK/ÁEEK kreditpontok jóváírása 63/2011. (XI.29.) NEFMI Rendelet 63/2011. (XI.29.) NEFMI Rendeletnek megfelelően
Születési idő MESZK/ÁEEK kreditpontok jóváírása 63/2011. (XI.29.) NEFMI Rendelet 63/2011. (XI.29.) NEFMI Rendeletnek megfelelően
Anyja neve MESZK/ÁEEK kreditpontok jóváírása 63/2011. (XI.29.) NEFMI Rendelet 63/2011. (XI.29.) NEFMI Rendeletnek megfelelően
Működési nyilvántartási szám, alapnyilvántartási szám MESZK/ÁEEK kreditpontok jóváírása 63/2011. (XI.29.) NEFMI Rendelet 63/2011. (XI.29.) NEFMI Rendeletnek megfelelően
Szakképesítés MESZK/ÁEEK kreditpontok jóváírása 63/2011. (XI.29.) NEFMI Rendelet 63/2011. (XI.29.) NEFMI Rendeletnek megfelelően

 

 1. Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 

 

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

 1. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 • Ön megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap, e-mail használatával vagy tanfolyami jelentkezés során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weboldalakon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges.

 

 

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

 

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

 

Csomagküldés:-

Székhely:-

Cégjegyzékszám:-

Adószám:-

Továbbított adatok köre:-

Az adattovábbítás célja:-

 

 

Könyvelőként:

Név:  Sipos Éva

Székhely: 1116 Budapest Állvány utca 12.

Adószám: 10533154-1-43

Az általa végzett művelet: Az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési feladatok ellátása, a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

 

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

 

9.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

9.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

9.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő  által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

9.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

9.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő . korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

9.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

9.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

9.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

9.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

9.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

9.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

 

Comments are closed.